Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

19:47
8614 0c42

stars, mercury, and solar corona, photographed by stereo a, january 2009.

27 frames, photographed over 36 hours, 2nd-3rd january. the sun is out of frame right.

image credit: nasa/stereo. animation: ageofdestruction.

Reposted fromcroiea croiea viaSkydelan Skydelan
16:21
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaSkydelan Skydelan
16:18
6605 09fd
Reposted fromhare hare vianutt nutt
07:28

Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny. 

— "Mały Książę"
Reposted fromurszulka urszulka viaSkydelan Skydelan
07:21
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaSkydelan Skydelan
07:20
Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem...
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromoutline outline viaSkydelan Skydelan
06:06
Ach, to nie było warte

by nosić łzy nie otarte

i by mieć serce wydarte
to wcale nie było warte...

— M. Pawlikowska- Jasnorzewska
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan

February 12 2019

10:32
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaheavencanwait heavencanwait

February 10 2019

20:03

February 08 2019

09:20
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viamefir mefir
09:10
3863 2fe9 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir

February 07 2019

15:16
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianonecares nonecares
15:14
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco vianonecares nonecares
15:14

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
15:13
1043 ea7f 500
Reposted fromkotowate kotowate vianonecares nonecares
15:13
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow vianonecares nonecares
15:12
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter vianonecares nonecares
15:12
0185 bc8e
Reposted fromschiza schiza vianonecares nonecares

January 30 2019

17:07
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
16:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl