Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

05:22
(...) to mnie jeszcze boli;
a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę 
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec 
— Gałczyński
Reposted from21gramow 21gramow vianiebieskieoczy niebieskieoczy

September 20 2018

05:31
Nie kochałam go zanadto - być może wcale nie jestem zdolna do takiej miłości. A jednak nie śpię…
— Halina Poświatowska
05:29
6783 429f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

September 19 2018

19:56
19:55
0806 259f
19:50

a kiedy się spotkamy 
przypadkiem
dnia któregoś 
poznam Cię po zapachu
po dźwięku głosu
po snach wspólnie wyśnionych
będę wiedzieć, że to Ty
będę Cię znać

więc czekam

— "Miłości i tęsknoty wołania"
10:08
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
10:08

September 12 2018

19:40
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
19:39
Serce ludzkie bywa czasem tak zgłodniałe, że rzuca się nawet na kamienie, nie czując ich martwoty i chłodu.
— Feliks Chwalibóg’ (via polskie-zdania)
19:39
19:39
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk vianiebieskieoczy niebieskieoczy
19:38
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy

July 15 2018

05:22
6344 e51e
Reposted fromdeviate deviate viadelain delain

July 14 2018

18:13

July 13 2018

15:24
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viadelain delain

July 12 2018

19:27
To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski

July 08 2018

16:25
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol vialekkaprzesada lekkaprzesada
16:24
umierałem zbyt wiele razy
wierząc i czekając

czekając w pokoju
patrząc na popękany sufit
czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos...
doprowadzony do obłędu
— [C. Bukowski, fragment "z objęć..."]

June 30 2018

18:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl