Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

21:29
4205 b61d
Reposted fromfantom fantom viashake shake

February 18 2018

16:44
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
14:42
8599 0b95
Reposted fromkato85 kato85 viaMsChocolate MsChocolate

February 17 2018

15:05

February 16 2018

19:21
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze

February 15 2018

21:12
2165 9c93

February 14 2018

22:25
22:24

Tak mi było z tobą razem, jak teraz jest osobno. 

— Wisława Szymborska
22:22

Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło. 

— Wisława Szymborska
22:21

Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa nie pamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze.

— Wisława Szymborska
22:10
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viaavooid avooid
18:15

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"

February 11 2018

13:12
0354 9c66 500
Reposted from777727772 777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
13:11
6434 5edc
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada

February 08 2018

20:27
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola

February 06 2018

19:29
9499 8249
Reposted fromnfading nfading viagdziejestola gdziejestola

February 02 2018

17:18
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa

January 31 2018

19:03
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "Brud"

January 30 2018

19:31
2555 20dc 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny

January 27 2018

20:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl