Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

05:26
6067 915b

December 05 2017

22:43

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

22:42
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamarmoladaaa marmoladaaa
22:41
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viamarmoladaaa marmoladaaa
22:41
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham ‘Wierna do śmierci’
22:40
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viamarmoladaaa marmoladaaa
22:31

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viamarmoladaaa marmoladaaa
22:22
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
22:22
8986 5044
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"
22:21
22:20
22:05
22:05
3030 c878 500

M. Hłasko

22:04
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viadontforgot dontforgot

December 03 2017

18:59
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
12:07
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
12:07
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viadontforgot dontforgot
12:06
1140 ca7a
12:02
5855 2289
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viamefir mefir
12:02
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl