Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

16:19
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt

May 22 2018

19:57
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
19:56
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal, Zbyt głośna samotność
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
19:56
19:56
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viagdziejestola gdziejestola
19:56
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
19:55
0326 48a2 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagdziejestola gdziejestola
19:55
9042 c1ee 500
19:55
2235 a43d
Reposted fromscianizm scianizm viagdziejestola gdziejestola

May 19 2018

12:05
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viablackheartgirl blackheartgirl
12:04
0696 4c6a
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheavencanwait heavencanwait

May 18 2018

04:38
Ile nocy można nie spać, czekając, aż napiszesz?

(więc pisze się samemu, pisze się do siebie, do ciebie, za ciebie, znów za siebie, listy nieotrzymane, pocztówki zagubione, które byś, przecież!, wysłała, całusy w policzek, w kącik ust, w zimny nos; więc pisze się samemu, pisze się do ciebie, do siebie, za siebie, za siódmą ulicę i ulicę siódmego miesiąca, za wszystko, co było i za więcej rzeczy, które być mogły)
— Ochocki, Vithren, "Pocztówki na ulicę siódmego, pod tamto drzewo, pod tamten cień", "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith viaObscurity Obscurity

May 15 2018

21:00
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita vianutt nutt
04:19
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola

May 13 2018

14:24
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow
Reposted frommonstrum monstrum viablackheartgirl blackheartgirl

May 06 2018

18:49
9426 8c33
Reposted fromdailylife dailylife viablackheartgirl blackheartgirl
18:47
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viablackheartgirl blackheartgirl

May 02 2018

06:39
Masz w oczach coś, co sprawia, że ile razy w nie spojrzę, tyle razy zaczynam się o ciebie martwić.
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt

April 28 2018

12:03
"Ale nikt nie przychodzi i myślę sobie, że w zasadzie jest całkiem źle, bo są same braki i to, czego nie ma, jest ważniejsze niż, to co jest. Bo to, że coś teraz jest, wydaje się obojętnie, ani korzyści, ani jakiegoś specjalnego bólu. A do tego, czego nie ma, a mogłoby być, mam wybitnie emocjonalno-osobisty stosunek.
— Mirosław Nahacz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

April 26 2018

17:41
9693 5010 500
Fumiko Kawa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl