Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2019

10:35
8792 e9b3 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
10:34
Nie chciało mi się już spać i patrzyłem na gwiazdy. Byłem trochę głodny, ale więcej myślałem. Zawsze dużo myślę, ale wtedy bardzo dużo. Ale najwięcej tęskniłem. Myślę, że za Tobą, bo Ty może nic nie wiesz albo wiesz trochę. Tęskniłem nieprzebranie, nieprzebranie i myślę, że ktoś tam daleko, pod tym samym niebem musiał też za mną tęsknić, a jeśli spał, to musiał się zbudzić, bo to niemożliwe, żebym nikogo nie trafił w serce w tamtym środku nocy, sercu nocy. 
— Edward Stachura

June 19 2019

07:35

May 30 2019

09:12
Lubiłem jej spokój i umiejętność cieszenia się każdą chwilą życia, lubiłem patrzeć, gdy nagle podnosiła głowę, mrużyła oczy, wpadała w zamyślenie, lubiłem jej gwałtowne, niespodziewane pocałunki. Czy można jednak żyć dłużej z kimś, jeżeli jedyną treścią tego życia są chwile, wprawdzie upragnione i doskonale zapełniające czas, pozwalające zapomnieć o wszystkim złym, lecz ich trwanie jest za krótkie, aby przytłumić rosnącą w nas pustkę?
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
09:11
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
08:51
"(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
08:50
Nie spotkają się już nigdy w odpowiednich proporcjach słowa i dotknięcia; smaki i zapachy; temperatura i światło. Żeby aż tak, nie do wiary, poczuć i posmakować.
— Inga Iwasiów
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
08:50

May 29 2019

21:12
21:12
Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko.
— Witold Gombrowicz
16:08
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viaheavencanwait heavencanwait

May 28 2019

05:52
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viadontforgot dontforgot

May 27 2019

21:20
4749 2c86
Reposted fromdilemma dilemma viablackheartgirl blackheartgirl
21:20
5931 7d2a
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viamefir mefir
21:20
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viamefir mefir
21:19
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamefir mefir
21:19
Możliwe, że jestem i byłem wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Witkacy
Reposted fromlappelduvide lappelduvide viamefir mefir
16:33
5449 a44d
16:33
6533 9139 500
Reposted fromsoftboi softboi viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 25 2019

15:39

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl