Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

05:00
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaheavencanwait heavencanwait
04:57
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaheavencanwait heavencanwait
04:55
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaakrew akrew

September 12 2019

17:14
5147 f6a4
17:13
7305 2d87
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada

September 10 2019

05:26
5147 f6a4

September 06 2019

05:37
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viablackheartgirl blackheartgirl
05:34
Szliśmy ścieżkami, przechodziliśmy jakieś mostki, które miały poręcze z brzozowych żerdek, i to dobrze pamiętam. Wtedy to się stało. Patrzyłem na jej szczupłe obnażone ramiona, na wąskość jej rąk nad łokciem i nigdy dotychczas nie zaznane wzruszenie, czułość, zachwyt nie do nazwania, dławiły mnie w gardle. Nie miałem pojęcia, że to nazywa się miłość.
— Czesław Miłosz, Abecadło
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapanimruk panimruk

September 03 2019

06:15
3020 c137
Reposted fromallblack allblack viamefir mefir
06:15
4527 999d
Reposted fromNanutka Nanutka viamefir mefir

September 02 2019

07:27
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamefir mefir

August 23 2019

05:41

August 21 2019

12:09
0376 6627 500
Reposted frommhsa mhsa viaMissTake MissTake
11:52
5872 2890
Reposted fromIamdonehere Iamdonehere viaMissTake MissTake
10:29

Przeważnie chce się, żeby każda sytuacja skończyła się jak najprędzej, każda, która zwiera jakiekolwiek napięcie. A ponieważ sytuacji bez napięcia u mnie w ogóle nie ma, więc uciekać chce się zawsze, żeby już zawsze było po wszystkim i żeby już nic się nie działo.

— S. Mrożek
Reposted fromladygrey ladygrey viaMissTake MissTake
08:27
Reposted fromciarka ciarka viaMissTake MissTake
07:44
07:43
07:42
4479 3a0b
Dostaliście...
Reposted frompanopticon panopticon viaMissTake MissTake
07:36
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viaMissTake MissTake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl