Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

11:39
5402 285e
Reposted fromhagis hagis viablackheartgirl blackheartgirl

October 30 2018

17:06
1037 f379 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viazabka zabka
16:41

October 26 2018

13:37

Świat ten patrzył na Paszczaka z żałością i oczekiwaniem, a Paszczak odpowiadał mu spojrzeniem pełnym paniki.

— Tove Jansson "Muminki. Księga druga"

October 18 2018

19:42
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
— Cztery Wieki Później

October 16 2018

20:33
Wyobraź mnie sobie: nie zaistnieję, jeśli mnie sobie nie wyobrazisz.
— Vladimir Nabokov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
20:33
3519 6776
20:32
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
20:31

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"
20:31
Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate vianiebieskieoczy niebieskieoczy

October 11 2018

20:54
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
20:49
Chcesz zrozumieć, czym jest rok życia? Zapytaj o to studenta, który oblał roczny egzamin. Czym jest miesiąc życia, powie ci matka, która wydała na świat wcześniaka, i czeka, by wyjęto go z inkubatora, bo dopiero wówczas będzie mogła przytulić swoje maleństwo. Zapytaj, co znaczy tydzień, robotnika pracującego na utrzymanie rodziny w fabryce albo kopalni. Czym jest dzień, powiedzą ci rozdzieleni kochankowie, czekający na kolejne spotkanie. Co znaczy godzina, wie człowiek cierpiący na klaustrofobię, kiedy utknie w zepsutej windzie. Wagę sekundy poznasz, patrząc w oczy człowieka, który uniknął wypadku samochodowego, o ułamek sekundy pytaj biegacza, który zdobył na igrzyskach olimpijskich srebrny medal, a nie ten złoty, o którym marzył przez całe życie. Życie to magia
— Marc Levy
Reposted fromteaholic teaholic viablackheartgirl blackheartgirl
20:46
8956 ecd3 500
Reposted fromoll oll viamefir mefir
20:45
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu viamefir mefir
20:36
5899 3c78
Reposted fromAng3ll Ang3ll viablackheartgirl blackheartgirl
20:35
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:35
6346 2347
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
20:29
2430 55b8 500
20:29
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Paweł Sołtys - Mikrotyki.
Reposted fromnutt nutt vianiebieskieoczy niebieskieoczy

October 02 2018

21:46
6671 921f 500
Halina Poświatowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl