Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2014

00:10
5966 ff14

December 23 2014

00:08
1514 bb2f
Reposted bywwojtlizab92

December 22 2014

21:52
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, Malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
— A. Sapkowski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

December 15 2014

20:47
9992 0559
Reposted fromsaudadeyeh saudadeyeh viadontforgot dontforgot
10:21
2710 4702
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaitgirl itgirl
00:20
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaeredvareth eredvareth

December 12 2014

15:54
1016 577e
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaitgirl itgirl

December 09 2014

23:18
6145 2b3d
09:15
7569 b12f
Reposted fromLittleJack LittleJack viaitgirl itgirl

December 06 2014

02:12
6132 eaaa
Reposted fromShini Shini viamefir mefir
01:39
3472 843e
poświatowska
Reposted fromznikajac znikajac viaitgirl itgirl

December 04 2014

00:12
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.
— Andrzej Sapkowski – Wieża jaskółki
Reposted fromobnoxious obnoxious
00:11
6004 578c
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viagwiazdeczka gwiazdeczka

December 03 2014

23:29
Niektórzy twierdzą, że każda, absolutnie każda rzecz na swiecie ma swoją cenę. To nieprawda. Są rzeczy, które ceny nie mają, są bezcenne. Najłatwiej poznać takie rzeczy po tym, że raz utracone, są utracone na zawsze.
— Andrzej Sapkowski – Chrzest ognia
23:29
23:28
4006 496b
Reposted fromdailylife dailylife

December 02 2014

00:35
Reposted fromzatora zatora viagwiazdeczka gwiazdeczka

December 01 2014

22:02
Wpajałem Jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— S. J. Lec
22:02
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
22:01
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl