Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

11:30
11:30

December 02 2017

14:29
1679 4c88
nadal czekam.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaawkwardx awkwardx
14:20

December 01 2017

22:09
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamefir mefir
22:09
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaavooid avooid
22:08
3589 0e84
Reposted fromluksfer luksfer viaavooid avooid
22:07
8480 fadb 500
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viadontforgot dontforgot
22:07
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viadontforgot dontforgot

November 29 2017

20:47

November 26 2017

13:07
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viamefir mefir

November 11 2017

09:48
0416 0183
Reposted fromicontradictmyself icontradictmyself viamefir mefir

November 10 2017

21:40
3029 74ed 500
Reposted frommsto msto viadontforgot dontforgot

November 05 2017

15:34
5749 b85f
Reposted fromkrukowate krukowate viaitcouldbeworse itcouldbeworse
13:57
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaavooid avooid
13:57
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaavooid avooid
13:46

Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaavooid avooid
13:46
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
13:45
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk

October 06 2017

18:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl