Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

13:57
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaavooid avooid
13:46

Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaavooid avooid
13:46
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
13:45
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk

October 06 2017

18:08

February 21 2017

16:23
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską. 
— Szymborska Wisława- Portret kobiecy

February 17 2017

16:05
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
16:04
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
16:02

May 28 2015

17:12

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
17:12
Nie, Ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz
bo mój list cichszy jest od ciszy
— Jeremi Przybora

May 16 2015

22:05
Nie kocham Cię wcale,
tylko moja dusza jakaś taka smutna
Kiedy przechodzisz obok
Obojętnie.
— K.K. Baczyński
22:04
ja jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz 
— Halina Poświatowska
22:01
5182 8c36
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapanimruk panimruk

May 15 2015

22:58
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini - Tysiąc wspaniałych słońc

March 14 2015

00:49
Miłość poznaje się po tym, że czyjegoś głosu pragniesz bardziej, niż ciszy.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromrol rol viaakrew akrew
00:41
4175 d937 500
poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaizab92 izab92

January 03 2015

22:49
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaKaledonia Kaledonia

January 02 2015

21:13
Jeszcze może zatrzymać mnie ciepło twojej dłoni.
— Halina Poświatowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viagwiazdeczka gwiazdeczka
20:43
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama viaobnoxious obnoxious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl