Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

21:00
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
20:56
Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu,
w którym zaczynamy przemilczać ważne tematy.
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid viaheavencanwait heavencanwait

February 03 2020

21:25
Ja... ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy.
— Alicja w Krainie Czarów

December 28 2019

22:04
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia vialekkaprzesada lekkaprzesada

November 10 2019

18:14
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape vianiebieskieoczy niebieskieoczy
18:14
Miłość w swej prostej i nieśmiałej mowie Powie najwięcej, kiedy najmniej powie.
— 1:05
Reposted fromupinthesky upinthesky viaheavencanwait heavencanwait

November 04 2019

13:39
8550 9b4b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viacorvax corvax
13:29
7601 f35c
13:29
9665 0362 500
11:42
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
11:35
0854 38c1
Reposted fromseverine severine viablackheartgirl blackheartgirl

October 22 2019

10:35
9916 6ba5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapanimruk panimruk
10:33
10:23
4596 cfcb 500

October 21 2019

17:57
5780 53a5 500
17:56
5337 4d23
Reposted fromkarahippie karahippie
17:52
1234 8aa3 500
Reposted fromnyaako nyaako viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
17:49

September 13 2019

05:00
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaheavencanwait heavencanwait
04:57
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl